PŘIDĚLÍME DOČASNÉ ZAMĚSTNANCE PRO VAŠI VÝROBU. SOUSTŘEDÍME SE NA SPOKOJENOST PRACOVNÍKŮ, KTERÁ JDE RUKU V RUCE S NÍZKOU FLUKTUACÍ

AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI

Potřebujete dočasně posílit vaší kapacitu v sezónních špičkách nebo při navýšení výroby? Agentura práce Top Recruit zajistí pracovníky pro vaše potřeby, celou administrativní zátěž přitom neseme my. Povinnosti spojené s náborem zaměstnanců – pracovní smlouva, docházka, mzda, sociální a zdravotní pojištění – přejímá v celém rozsahu agentura. Šetříme tak váš čas i další nákladyRECRUITMENT

Najdeme pro vás pracovníky dle požadovaných kritérií na jejich kvalifikaci a zkušenosti. Využíváme nejefektivnějších nástrojů a metod náboru. Pro úspěšné vyhledání zaměstnanců využíváme především rozsáhlé databázové vyhledávání, inzerci i profesní sociální sítě.OUTSOURCING DÍLČÍCH SLUŽEB V LOGISTICE A VÝROBĚ

Zajistíme převod dílčích výrobních operací na zkušeného externího dodavatele, který převezme odpovědnost za dohodnutý rozsah činností a garantuje dodávku poskytované služby v požadovaném množství, v dohodnuté kvalitě, termínu a ceně.KONTROLA KVALITY

Systém kontroly kvality umožňuje zvýšení kvality produkce u výrobců a distributorů, prostřednictvím třídění, kontroly a přepracování komponentů během celého výrobního procesu.

Naše služby poskytujeme v souladu s normami ISO a dalšími mezinárodními standardy kontroly jakosti. Používáme standardizované metody a součástí spolupráce je plná dokumentace, reporty, fotky a videa.

Vážím si rychlé a slušné komunikace. Pro klienty jsem získal skvělé nabídky a 90% se na pozicích uplatnilo.

Karel Pláček, ASP Opava

Na spolupráci s Top Recruit oceňuji především kvalitu dodaných lidí. Jejich instruktáž je jednodušší, jsou spolehliví a flexibilní.

Marian Polom, Plant Manager Hyunnam SK